Co stoi za świetnymi rezultatami?

Gdy nasz design zwiększa sprzedaż produktu 4x, pomagamy klientom przejść z pragmatyzmu w wizjonerstwo.

Lub gdy zwiększyliśmy ilość rynków zbytu produktu o 20%.
Lub gdy zwiększyliśmy bezpieczeństwo produktu o 30%.
Lub gdy zredukowaliśmy koszty wykonania narzędzi produkcyjnych o 15%.
Oto jak to osiągamy.

01: Organizacja

Rozpoczynamy od ustalenia kwestii formalnych i zasad współpracy oraz określenia ram, wewnątrz których możemy działać.

1. Brief

Pomagamy klientowi doprecyzować brief projektowy. Dokument określa cele do osiągnięcia, wyznacza budżet, czas potrzebny do realizacji i harmonogram działań. Identyfikuje potencjalnego odbiorcę, realia rynku i konkurencję.

2. Oferta

Dopracowujemy ofertę wspólnie z klientem.

3. Umowa

Opracowujemy i podpisujemy z klientem umowę współpracy.

01: Koncepcja

Znajdujemy odpowiedzi na postawione problemy. Tworzymy koncepcje, przygotowujemy szkice i makiety. Propozycje omawiamy z klientem.

1. Badanie i analiza

Dookreślamy potrzeby użytkowników, kontekst użytkowy, sytuację rynkową, ergonomię, możliwości logistyczno-produkcyjne.

2. Koncepcje wstępne

Rozwiązujemy przyjęte wyzwania poprzez nielinearne podejście, elastyczność i otwartość. Oto kroki:

a. Przygotowanie i zrozumienie – możliwie intensywne zagłębienie się w zagadnienie.

b. Inkubacja – rozważanie pomysłów i poszukiwanie rozwiązań.

c. Wgląd – dopasowanie różnych części układanki.

d. Ocena – koncentracja na najważniejszych aspektach wcześniejszych poszukiwań.

e. Opracowanie – nadanie koncepcji realnych kształtów.

3. Prezentacja koncepcji

Spotykamy się z klientem w celu wybrania koncepcji, która będzie rozwijana w kolejnym etapie.

a. Zależnie od potrzeb i wymogów briefu, koncepcje prezentujemy w formie opisu, makiet, szkiców czy wydruków.

b. Przeprowadzamy studium ergonomiczne na wczesnym etapie projektu, jeśli zostało to określone w briefie.

c. Zazwyczaj podczas pierwszego etapu wykorzystujemy szkicowe modele CAD. Niekiedy wspomagamy proces projektowy poglądowymi elementami druku 3d pozwalającym na porównanie zaproponowanych geometrii.

d. Na tym etapie określamy już wstępnie, w jaki sposób będzie produkowany dany element projektu.

e. Szkice koncepcyjne są oparte o gabarytowe wymiary, bądź wcześniej określone wymagania zamawiającego (np. uwzględnienie zastosowania gotowych elementów dostępnych na rynku).

f. Po prezentacji następuje burza mózgów z klientem, która pozwala opracować jasny kierunek rozwoju projektu, z ewentualnym przemieszczaniem elementów pomiędzy koncepcjami.

03: Projekt szczegółowy

Rozwiązujemy aspekty techniczne i produkcyjne w porozumieniu ze specjalistami. Pracujemy na modelach wirtualnych, przygotowujemy makiety w druku 3D.

1. Szlify i testy

Doprecyzowujemy i uszczegóławiamy koncepcję wyłonioną w Etapie 01.

a. Pracujemy najczęściej przy użyciu programów do modelowania powierzchniowego NURBS.

b. Przygotowane modele pozwalają na sprawne konsultacje z konstruktorem i technologiem i uniknięcie błędów technologicznych. Modele wirtualne pozwalają na bieżącą kontrolę projektowanego designu.

c. W celu kontrolowania designu, prowadzimy na bieżąco analizy powierzchni i pochyleń oraz przekrojów, tworzymy próbne wydruki 3D oraz makiety (całości lub elementów) z materiałów zastępczych.

2. Demonstracja

Spotkanie prezentacyjne, wspólna burza mózgów.

a. Efekty pracy demonstrujemy w naszym laboratorium rozszerzonej rzeczywistości, co pozwala na doświadczenie produktów w rzeczywistej wielkości i środowisku, w sposób przestrzenny.

b. Etap ten zazwyczaj prowadzimy w formie iteracji, powtarzanych ze względu na zmiany w kierunku projektu, eksplorowanie alternatyw, wyniki analizy wytrzymałości czy potrzebę dalszej weryfikacji rozwiązań.

c. Zazwyczaj określamy cenę jednego cyklu projektowego, od rozwinięcia koncepcji po prototypowanie. W przypadku powstawania kolejnych iteracji dodajemy czas i cenę.

04: Prototypowanie i testy

Weryfikujemy pomysły w praktyce i zderzamy koncept z rzeczywistością. Im dokładniejsze testy tym większa pewność, że rozwiązania spełnią swoją rolę i przyjmą się na rynku.

Na etapie prototypowania budujemy robocze modele fizyczne (imitacyjne i/lub funkcjonalne) oraz prowadzimy ich testy. Prototypowanie to najszybsza droga od koncepcji do produkcji - pozwala weryfikować pomysły w praktyce i jasno zakomunikować idee projektu konstruktorom. W zależności od złożoności projektu, etap ten możemy przeprowadzać nawet kilkukrotnie.

1. Dokumentacja

Opracowujemy dokumentację umożliwiającą wykonanie prototypu w ustalonej technologii.

2. Koordynacja

Koordynujemy prace nad prototypem. Jeśli to niezbędne – wprowadzamy zmiany lub dostosowujemy założenia na bieżąco.

3. Weryfikacja

Ewaluujemy prototyp i/lub testy. Weryfikujemy przyjęte założenia i wyciągamy wnioski. Przygotowujemy raport z przeprowadzonych prac.

4. Implementacja

Implementujemy wnioski i obserwacje sformułowane na podstawie modeli fizycznych na dokumentację projektu.

05: Nadzór autorski

Konsultujemy prace nad utechnologicznieniem projektu prowadzone w firmach zewnętrznych, a w razie potrzeby opracowujemy dokumentację i prototyp wdrożeniowy.

1. Konsultacje

Konsultujemy proces utechnologicznienia z konstruktorami.

2. Dokumentacja

Przygotowujemy dokumentację technologiczną.

a. Dokumentacja taka obejmuje serię prostych wizualizacji obrazujących różne warianty kolorystyczno-materiałowe.

b. Opcja możliwa w przypadku wybranych technologii produkcji.

3. Prototyp wdrożeniowy

Proponujemy wykonanie prototypu wdrożeniowego, który pozwoli na weryfikację założeń konstrukcyjnych oraz na określenie możliwych tolerancji obróbczych i montażowych.

a. Może on ujawnić problemy, których nie można było przewidzieć na wcześniejszych etapach.

b. Po analizie prototypu możliwe są dalsze korekty konstruktorskie.

06: Działania promocyjne

Zmniejszamy koszty organizacyjne wypuszczenia produktu projektując nie tylko produkt, ale i wszystkie elementy konieczne do jego promocji.

1. Projektowanie graficzne

Uzupełniamy produkt o spójną identyfikację wizualną. Przygotowujemy materiały reklamowe na potrzeby druku i kampanii online. Tworzymy wizualizacje, zajmujemy się projektowaniem informacji, rysujemy storyboardy.

2. Opakowania

Projektujemy dostosowane do wymagań produktowych opcje opakowań. Dobieramy materiał, kolorystykę, fakturę, typografię i inne elementy w sposób zgodny z charakterem produktu i pomagający mu wyróżnić się w swojej kategorii.

3. Modele imitacyjne

Model może służyć jako fizyczny element prezentacji projektu, a po realizacji jako artefakt promocyjny. Tworzymy modele w odpowiedniej skali bądź w rozmiarze 1:1 – w zależności od produktu.

Polub i udostępnij,
podziel się wiedzą.