Pojazd dla Straży Pożarnej

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem przeznaczonym do gaszenia lasów.

Sektor

Projektowanie transportu

Rok

2017

wzornictwo przemysłowe

Samochód przeznaczony do gaszenia pożarów lasów, który w razie potrzeby może być dysponowany do zdarzeń z zakresu ratownictwa technicznego. Proces projektowy poprzedziły badania i wywiady z udziałem Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych , które opisały najistotniejsze sfery działania, istniejące rozwiązania i potencjalne usprawnienia.

projektowanie pojazdów
concept car design
pojazd straży pożarnej design
projektowanie pojazdów wzornictwo przemysłowe
wydruk 3d
druk 3d
wzornictwo przemysłowe