Urządzenie medyczne

Go-Ko zostało zaprojektowane z myślą o poprawie jakości codziennego funkcjonowania osób cierpiących.

Sektor

Medyczny

Rok

2018

Kontekst

1. Kontekst GOKO to urządzenie wspierające prawidłowe wypróżnianie. Zostało zaprojektowane z myślą o poprawie jakości codziennego funkcjonowania osób cierpiących.
2. Materiały wejściowe do projektu stanowiła makieta prezentująca metodę działania wykonaną przy użyciu bardzo prymitywnych materiałów.
3. Klient oczekiwał od nas opracowania przyjaznego UXu i uniwersalnej estetyki, która sprawi, że urządzenie będzie intuicyjne w użyciu i odnajdzie się w łazience.

Proces

1. Kluczową kwestię stanowiło stworzenie przyjaznego języka stylistycznego oraz identyfikacji wizualnej dla urządzenia które mogłoby być stygmatyzowane.
2. Projekt przebiegał w wielu iteracjach i był prowadzony we w ścisłej współpracy z zapleczem konstruktorskim klienta.
3. Wszystkie rozwiązania były weryfikowane na precyzyjnych prototypach wykonanych w druku 3d.

Wyniki

1. Projekt został wdrożony do produkcji masowej, z uwzględnieniem różnych technologii i materiałów.
2. Rzetelna współpraca pozwoliła na sprawne wprowadzenie produktu na rynek oraz przyznanie patentu.
3. Urządzenie rekomendowane przez między innymi wybitnego profesora gastroenterologii – prof. dr hab. n. med. Jacek Muszyński.
wyrob-medyczny