Przestrzeń dla nowoczesnej bankowości

Forma odpowiadająca na potrzeby komunikacyjnej innowacji w realiach post-covid.

Klient

Sektor

Mała architektura

Rok

2021

wzornictwo przemysłowe design

Kontekst

1.  Producent interaktywnych rozwiązań dla przestrzeni publicznej – Applink poprosił nas o kompleksowe opracowanie projektu infokiosku- inteligentnej architektury pozwalającej na zdalne przeprowadzanie usług bankowych w przestrzeni publicznej.

2. Projekt był wymagający ze względu na zaawansowaną infrastrukturę technologiczną i konieczność pogodzenia uwarunkowań akustycznych, oświetleniowych, konstrukcyjnych, materiałowych i zapewnienie prywatności.

3. Konieczne było opracowanie projektu w taki sposób, aby transport i montaż elementów konstrukcji był możliwy w przestrzeniach centrów handlowych ale też biurowych. Dodatkowym utrudnieniem było skoordynowanie kilku podwykonawców odpowiadających za wykonanie różnych elementów składowych pawilonu.

4. Estetyka kiosku musiała się odnajdować w różnych przestrzeniach, jednocześnie zachowując wymaganą akustykę, intymność i brać pod uwagę użytkowników o ograniczonych możliwościach poruszania się (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich).

Proces

1. Od początku tworzyliśmy projekt mając na uwadze konstrukcję modułową, którą można w łatwy sposób przenieść i złożyć na miejscu, mając na uwadze ograniczenia wymiarów narzucone przez minimalną wielkość drzwi wejściowych i wind.

2. Aby osiągnąć niezbędną ergonomię, ilość światła wewnątrz oraz intymność przestrzeni koncepcje projektowe weryfikowaliśmy w przestrzeni wirtualnej rzeczywistości.

3. Nie mniej istotny był dobór materiałów dźwiękochłonnych oraz określenie odpowiednich wymiarów przestrzeni roboczej i dostosowanie się do kątów widzenia kamer, ekranu interface’u oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom.

Wyniki

1. W bardzo krótkim czasie udało nam się przeprowadzić analizę założeń i opracować projekt strukturalny, który został wyprototypowany i testowany w docelowym miejscu przeznaczenia.

2. Zaprojektowana przez nas architektura operuje przyjazną i nowoczesną estetyką, która odnajduje się w każdej przestrzeni publicznej, a układem funkcjonalnym odpowiada potrzebom osób o ograniczonych możliwościach motorycznych.

3. Konstrukcja nie stanowi problemów logistycznych, odpowiada warunkom użytkowania przestrzeni publicznej a jednocześnie jest łatwa w montażu.

projekt wzorniczy
infokiosk
applink
projekt ifokiosku
wzornictwo przemysłowe
billenium infokiosk
applink infokiosk

Podsumowanie

1. Nasza propozycja znalazła w krótkim czasie wielu odbiorców, otwierając nowe sposoby na prowadzenie usług bankowych

2. Udowodniliśmy, że nawet przy bardzo ograniczonym czasie i budżecie, jesteśmy w stanie kompleksowo przeprowadzić projekt od koncepcji przez prototypowanie po wdrożenie.

3. Przeprowadzenie projektu w zwinny sposób pokazuje jak szybko jesteśmy w stanie odpowiedzieć na nowe wyzwania rynkowe, opracowując produkt który w pełni odnalazł się w nowych realiach post-covid.

4. Opracowany design stawowi świeża, elegancka forma dla infrastruktury, która zmienia sposób w jaki klienci korzystają z usług bankowych.